Tags包含 牟巘五 的信息

1、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

彼已苦其密,此犹患其疏。
欢呼试新纲,一举双白鱼。

时间:2018-08-09 宋朝

2、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

纷惹多岐意转猜,若为误向此中来。
平生不作穷途叹,途若穷时一笑回。

时间:2018-08-09 宋朝

3、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

中秋有约竟须归,未到家时月已随。
不合尽情看到晓,今宵杀漫雨垂垂。

时间:2018-08-09 宋朝

4、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

千颗丰融怕日侵,楮生调护贵於金。
直须待折囊封了,方见冰霜一片心。

时间:2018-08-09 宋朝

5、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

轻圆兀其颠,不受暑雨厄。
时将篷外挂,旋转卷七泽。

时间:2018-08-09 宋朝

6、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

生怕秋虫稻把稀,腰鎌争出傍晴辉。
尻高首下泥中鹤,啄得黄云尽始归。

时间:2018-08-09 宋朝

7、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

落落长松不许年,轮囷扳斡欲参天。
流肪已化为神物,枉损苍鳞亦可怜。

时间:2018-08-09 宋朝

8、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

亭亭明月无一伴,一意孤行天地间。
怜我扁舟连夜发,肯分清影到苍湾。

时间:2018-08-09 宋朝

9、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

一溪百折渡复渡,寻日如行纠篆中。
自叹劳生欲飞去,琴高借我赤鯶公。

时间:2018-08-09 宋朝

10、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

卧吹月明里,龙吟鼍打鼓。
别是一家风,荻花摆头舞。

时间:2018-08-09 宋朝

11、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

支离病骨倦泥行,拎向蓬窗睡到明。
绕鬓秋蚊故相恼,更求底物是亲情。

时间:2018-08-09 宋朝

12、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

斧斤不贷老根株,素节苍皮委路隅。
忆昨此中逃午暑,前知愧不及尧夫。

时间:2018-08-09 宋朝

13、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

登登远还合,声从何处起。
鱼走潜深波。祸在深波里。

时间:2018-08-09 宋朝

14、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

荧荧枯蚌中,急雪洒不灭。
西风明日晴,双花为侬结。

时间:2018-08-09 宋朝

15、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

归途拎向城中去,论旧翻惊人已非。
怅望敬亭烟雨外,平生漫说谢玄晖。

时间:2018-08-09 宋朝

16、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

何事区区外谍光,五浆先馈岂其当。
儘渠争炀仍争席,物我而今已两忘。

时间:2018-08-09 宋朝

17、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

薄酒三杯醉不成,雨敲疏瓦见分明。
破衾判作空阶滴,滴到乾时也解晴。

时间:2018-08-09 宋朝

18、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

狭路倾敧下涧隈,归牛忽带夕阳来。
狂遮瞪视浑无奈,凭仗谁人拽鼻回。

时间:2018-08-08 宋朝

19、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

买得五泻舟,江硝落我手。
呼儿下笥去,此事渠能了。

时间:2018-08-08 宋朝

20、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

每羡向平婚嫁了,恣游五岳可曾回。
也应未断尘缘在,依旧挑包科浙来。

时间:2018-08-08 宋朝

21、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

千山过尽又行脚,惭愧道人看客勤。
裹得白云欲相赠,一瓯茶复白於云。

时间:2018-08-08 宋朝

22、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

披时响萧骚,卧处堆偪仄。
傲然烟雨中,安知有睢泽。

时间:2018-08-08 宋朝

23、《和渔具十绝》宋 作者:牟巘五

袅袅不自持,何以制沈犗聊悬一鲂饵,
鲸鱣未可狎。

时间:2018-08-07 宋朝

24、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

木瓜已过折山来,黄帕封林未敢开。
想见白沙红照里,绣纹冷落见奇魂。

时间:2018-08-07 宋朝

25、《四安道中所见》宋 作者:牟巘五

崎岖踏破布行缠,负米担盐似蚁缘。
为羡生涯随处足,五湖鲑菜范公船。

时间:2018-08-07 宋朝

回到顶部