Tags包含 淮阴梅尧臣 的信息

1、《淮阴》宋 作者:梅尧臣

天下滔滔久厌秦,英雄蛇鼠窜荆榛。
少年豪横知多少,不及沙头一妇人。

时间:2019-10-31 宋朝

2、《淮阴》宋 作者:梅尧臣

青环瘦铁缆,系在淮阴城。
水胫多长短,林枝有直横。
山夔一足走,妖鸟九头鸣。
韩信祠堂古,谁将胯下平。

时间:2019-10-23 宋朝

回到顶部