Tags包含 奉和圣制登骊山瞩眺应制张说 的信息

1、《奉和圣制登骊山瞩眺应制》唐 作者:张说

寒山上半空,临眺尽寰中。是日巡游处,晴光远近同。
川明分渭水,树暗辨新丰。岩壑清音暮,天歌起大风。

时间:2019-10-23 唐朝

回到顶部